Lưu trữ thẻ: biệt thự hiện đại có bể bơi

Tư vấn thiết kế biệt thự hiện đại có bể bơi tại Hải Phòng

Hiện nay, việc thiết kế biệt thự hiện đại có bể bơi đang là xu...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })