Lưu trữ thẻ: căn hộ Penhouse phong cách tối giản

Lux Home tư vấn thiết kế căn hộ Penhouse phong cách tối giản

Minimalism hay phong cách tối giản trong thiết kế nội thất có nghĩa là bố...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })