Lưu trữ thẻ: duplex phong cách Scandinavian

Điều đặc biệt làm nên sự thành công của duplex phong cách Scandinavian

Thiết kế duplex phong cách Scandinavian đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn....

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })