Lưu trữ thẻ: Duplex theo phong cách Hàn Quốc

Thiết kế nội thất căn hộ Duplex theo phong cách Hàn Quốc

Thiết kế nội thất căn hộ Duplex phong cách Hàn Quốc đã và đang được...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })