Lưu trữ thẻ: nội thất biệt thự gỗ óc chó

Xu hướng thiết kế nội thất biệt thự gỗ óc chó hiện đại 2022

Hiện nay, thiết kế nội thất biệt thự gỗ óc chó hiện đại, đơn giản,...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })