Lưu trữ thẻ: nội thất nhà liền kề Ecopark

Những điểm đặc biệt trong nội thất nhà liền kề Ecopark

Dự án Ecopark Hưng Yên luôn nằm trong số những khu đô thị có quy...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })