Lưu trữ thẻ: shophouse phong cách đồng quê

Thiết kế shophouse phong cách đồng quê nhẹ nhàng và bình yên

Trong nhịp sống xã hội ồn ào, xô bồ này, con người càng có nhu...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })