Lưu trữ thẻ: thiết kế bếp nhà shophouse

Nguyên tắc thiết kế bếp nhà shophouse đẹp không thể bỏ qua

Trong thiết kế nội thất nhà ở, ngoài không gian phòng khách, phòng ngủ thì...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })