Lưu trữ thẻ: thiết kế biệt thự hiện đại đẹp

Top thiết kế biệt thự hiện đại đẹp, sang trọng nhất hiện nay 

Thiết kế biệt thự hiện đại đẹp, sang, tối ưu công năng mở ra không...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })