Lưu trữ thẻ: thiết kế biệt thự hiện đại tại Hải Phòng

Ấn tượng với mẫu thiết kế biệt thự hiện đại tại Hải Phòng

Thiết kế biệt thự hiện đại tại Hải Phòng với không gian mở cùng kiến...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })