Lưu trữ thẻ: thiết kế biệt thự không gian mở

Những đặc trưng của thiết kế biệt thự không gian mở

Thiết kế biệt thự không gian mở đang trở thành xu hướng hot trong những...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })