Lưu trữ thẻ: thiết kế biệt thự mini hiện đại

Bí quyết thiết kế biệt thự mini hiện đại trở lên độc đáo, ấn tượng nhất

Biệt thự mini đang nổi lên như một xu hướng mới trong thiết kế nhà...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })