Lưu trữ thẻ: thiết kế biệt thự nhà vườn đẹp

Khám phá thiết kế biệt thự nhà vườn đẹp, hiện đại, ấn tượng nhất 2023

Thiết kế biệt thự nhà vườn đẹp luôn là lựa chọn hàng đầu của các...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })