Lưu trữ thẻ: thiết kế biệt thự phong cách hiện đại

Nét đặc trưng trong thiết kế biệt thự phong cách hiện đại

Thiết kế biệt thự phong cách hiện đại mang trong nó vẻ đẹp sang trọng...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })