Lưu trữ thẻ: thiết kế biệt thự vườn 1000m2

Tổng hợp các mẫu thiết kế biệt thự vườn 1000m2 đẳng cấp nhất hiện nay

Thiết kế biệt thự vườn 1000m2 trong những năm gần đây đang tạo thành xu...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })