Lưu trữ thẻ: Thiết kế Duplex phong cách châu Âu

Thiết kế Duplex phong cách châu Âu chuyên nghiệp đầy phá cách

Thiết kế Duplex phong cách Châu Âu mang đến không gian tráng lệ, vẻ đẹp...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })