Lưu trữ thẻ: Thiết kế kiến trúc biệt thự Ecopark

Thiết kế kiến trúc biệt thự Ecopark phong cách tân cổ điển

Ngay từ khi vẫn còn nằm trên giấy đến khi được thi công và hoàn...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })