Lưu trữ thẻ: Thiết kế nhà biệt thự hiện đại

Thiết kế nhà biệt thự hiện đại khiến ai cũng muốn sở hữu

Thiết kế nhà biệt thự hiện đại luôn là xu hướng được nhiều gia chủ...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })