Lưu trữ thẻ: thiết kế nội thất

Văn phòng thiết kế nội thất với những vật liệu trang trí độc lạ

Một văn phòng thiết kế nội thất với những vật liệu trang trí kỳ lạ,...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })