Lưu trữ thẻ: thiết kế nội thất biệt thự Ecopark

Tư vấn thiết kế nội thất biệt thự Ecopark đẹp, độc đáo

Nếu có dịp tham quan các thiết kế nội thất biệt thự Ecopark bạn sẽ...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })