Lưu trữ thẻ: thiết kế shophouse

Vẻ đẹp hoàn hảo của phong cách hiện đại trong thiết kế shophouse

Shophouse đang là xu hướng trên thị trường địa ốc kéo theo đó là sự...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })