Lưu trữ thẻ: thiết kế shophouse đẹp

Những điều cần lưu ý để thiết kế nội thất shophouse đẹp

Mặc dù nhà shophouse mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây,...

Bài giải hợp lý cho các dự án thiết kế shophouse đẹp

Hiện nay xu hướng thiết kế Shophouse đẹp luôn được các chủ đầu tư quan...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })