Lưu trữ thẻ: thiết kế thi công Shophouse

Ưu điểm khi thiết kế thi công shophouse tại LuxHome

Thiết kế thi công shophouse đang ngày càng phổ biến khi ngày này người dân...

Công ty thiết kế thi công Shophouse chuyên nghiệp tại Phú Quốc

Shophouse là mô hình nhà phố thương mại, tích hợp hai công năng chính là...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })