Lưu trữ thẻ: chung cư phong cách Hitech

Sự phá cách trong thiết kế nội thất chung cư phong cách Hitech

Hiện nay công nghệ số không chỉ được áp dụng trong các ngành nghề liên...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })