Lưu trữ thẻ: cửa hàng thời trang phong cách tối giản

Tối ưu không gian với thiết kế cửa hàng thời trang phong cách tối giản

Việc thiết kế cửa hàng thời trang với diện tích nhỏ hẹp luôn là một...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })