Lưu trữ thẻ: nhà phố shophouse

Vì sao mô hình nhà phố shophouse lại được ưa chuộng tại Việt Nam

Là một loại hình bất động sản có nhiều tính ứng dụng cao, nhà phố...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })