Lưu trữ thẻ: thiết kế biệt thự nhà vườn

Lux Home tư vấn thiết kế biệt thự nhà vườn

Một không gian sống hoàn hảo là khi có sự kết hợp giữa không gian...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })