Lưu trữ thẻ: thiết kế nhà hàng Nhật Bản

Cảm nhận sự yên bình trong không gian thiết kế nhà hàng Nhật Bản

Kiến trúc Nhật Bản luôn gợi lên vẻ đẹp giản dị, gần gũi tuy nhiên...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })