Lưu trữ thẻ: thiết kế văn phòng 30m2

Các phong cách thiết kế văn phòng 30m2 hot nhất năm 2022

Thiết kế văn phòng 30m2 có hạn chế rất lớn về diện tích nên nhiều...

$('.kts-right ul .kts-right-item').on('mouseenter', function(){ $('.kts-left .kts-left-item').addClass('hidden'); var url_1 = $(this).attr('data-url'); $('.kts-left [data-url]').each(function(){ var url_2 = $(this).attr('data-url'); if (url_1 === url_2) { $(this).removeClass('hidden'); } }); })